2. Yoga timen – Døgnrytmen

Et døgn er delt opp i usynlige deler som følger universets regler. De ulike delene utgjør omtrent en fire timers syklus som overlapper hverandre gjennom døgnet. Det som er spennende med dem, er at de innvirker på oss på forskjellige måter. De styrer vår forbrenning, vår trøtthet og våkenhet.
Når vi er aktive eller passive, kan vi merke tydelig gjennom den tiden av døgnet vi er våkne. Vi er alle forskjellige, og responderer derfor med forskjellige nyanser på syklusene.

Skal vi følge naturens rytme, er det best å stå opp senest klokken seks på morgenen, og legge seg ved halv ti – ti tiden på kvelden. Hvorfor? Fordi vi sover en lettere søvn, klokken seks, enn klokken halv syv på morgenen grunnet en tregere syklus starter klokken seks.
Vi sover derfor tyngre når klokken nærmer seg halv syv og fire timer fremover.
Det motsatte skjer på kvelden. Etter klokken ti på kvelden starter en mer våken syklus, og vi våkner til, og blir sittende å se på TV til sent. Så er vi altfor trøtte om morgen til å følge naturens rytme.

Du synes kanskje dette er vanskelig å følge, fordi det skjer mye spennende på kvelden, og føler kanskje at du vil strekke dag tiden.
Natten er en veldig viktig del av livet, fordi vi er langt fra passive om natten, men mottar nye impulser som vi kan lære av, og gjøre god nytte av for egen utvikling.
Prøv om du kan noen kvelder i uken legge deg ved halv ti – ti tiden, og se om det kan hjelpe deg til en bedre søvn, og kanskje kan du føle deg bedre gjennom dagen også.

Er du den som våkner sprek og opplagt tidlig på morgenen, kan du bruke litt tid på å se ut av vinduet på soloppgangen om sommeren, og følge mørket om vinteren mot grålysning til dagslys. Du har en flott sjanse til lå delta i den nye dagens start.Følg gjerne nedtoningen av dagen mot kvelden, og ro ned sammen med naturens rytme mot natt.
Tekst og illustrasjon av Berit Haga

Lykke til, og ta gjerne kontakt for mer informasjon.