Gong & Healing

Jeg inviterer deg til å bli med på en reise inn i Naad – lydenes rike.
Den universelle ur lyden som vibrerer i hele universet, vibrerer også i oss. Denne formen for healing og meditasjon er spesiell, fordi vi ikke har noen mulighet for å stanse lyden.
Lyden ifra Gongen og de andre instrumentene vil gjennomstrømme deg og hjelpe til med å løse opp i blokkeringer.
La følelsene guide deg i meditasjonen mens vi bruker pustens healende egenskaper .

Vi lever i en sjø av energi, og energi vibrerer.

Noen vibrasjoner er lydbare, som lyd vi hører med ørene. Tanker er stille lyd, selv om de kan bråke  helt forferdelig.

All lyd kommer ut av Gong, og bruken av gongen som et meditasjon og healing redskap, kalles å plassere himmelen på jorden. Gongen trenger igjennom tankestrømmen og strukturen, og roer ned sinnet og kroppen. Den hjelper til med å rense ut forstyrrende og blokkerende tankegods og dårlige vaner som vi IKKE har bruk for.

Se gjerne blogginnleggene som omhandler charkraene, fordi Gonghealing jobber blant annet på chakrasystemet vårt.

HEALING

Hva er Lysenergi healing?
Energi Healing er en balanserende healing som gjenoppretter koblingen av vår manglende kontakt med universets lyskraft.  Kroppen vår er et fantastisk sammensatt skaperverk, som inkluderer vår fysiske kropp, vår mentale kropp og vår energi kropp.
Vårt levesett, krever ofte et høyt energi tempo for å klare å henge med i hverdagens mange plikter og gjøremål. På grunn av dette blir vi belastet med stress relaterte sykdommer og plager. Stress og uvitenhet, er katalysatorer for en meget stor del av våre sykdommer og plager.
Kroppen har en meget solid og tydelig varsel funksjon, og det kommer hele tiden signaler til oss, om at vi trenger å forandre levesettet vårt. Ta ansvar for egen helse, og ta konsekvensen av feilaktig, men godtroende tankegang for hva som er bra for oss.
Når kroppen vår har forsøkt lenge nok med å si fra at noe er galt i form av tanker og følelser som vi neglisjerer, har kroppen bare en ting til den kan gjøre. Det er å gi oss smerte. Først litt smerte, som vi ignorerer, så mer smerte, som gjør at vi begynne å tenke på å gå til legen, og søke behandling.
Tilslutt, mye smerte, eller innleggelse på sykehus med mer alvorlige plager. Sykdom og plager er et symptom på at du har gått for lenge, uten å ha gjort forbedringer i hverdagslivet.

Hva kan Lysenergi healing hjelpe deg med?
Healingen kan hjelpe med å finne den bakenforliggende årsaken til dine plager, fordi plagen når den ble opprettet, startet på energi nivået i deg. Det betyr i din ikke fysiske kropp.
Lysenergi healing er en energi, som går inn og finner problemet, og balanserer din energi igjen, slik at din energi kropp blir helere.

Vårt DNA møter lys og mottar lys
Det er lys vibrasjoner (akkurat slik som lyspærene pulserer om kvelden når du ser utover en by). Dette er ikke noe hokus pokus, men selve energien som vi har i oss og rundt oss fra naturen av, som blir lys energi.Når du ser bilder av jordkloden, ser du et lysende felt rundt. Slik er det med oss også, selv om vi ikke kan se den.

I energi healingen får du akkurat de energien du trenger, som er til det beste for deg.
Du, jeg (utøveren av healingen) og universets energier arbeider sammen som et team, og du får ligge behagelig og bare ta imot de energiene som arbeider i deg. Under healings konsultasjonen åpnes det en dør for deg, og det er du som velger å gå inn gjennom døren, og ta imot energi healingen som vil det beste for.
Når det er snakk om det beste for deg, betyr det at som utøver av Lysenergi healing, kan ikke Berit Haga gi noen garantier av utfallet av healingen.
Energi healingen kan ikke gjøre skade, eller gjøre noe verre.

Fjernhealing

Under en healingbehandling er energistyrken sterkere når den er lengre unna kroppen, derfor virker fjernhealing så bra.

Kjenner du på deg at noe burde være annerledes i livet ditt, eller i hverdagen din, men har vanskeligheter med å forstå hvordan du kan få det bedre?

Har du diffuse smerter, eller tydelige smerter, kjenner stresset tynge deg, eller er du i jobb eller i et forhold som du sliter med?

Fjernhealing koster ingenting. Har du lyst til å gi en gave via Vips som passer deg, tas det imot med takknemlighet.

Jeg ønsker deg hjertelig velkommen.
Timebestilling.