Hopp til innhold

Om min kunstner- og skrivestil

Jeg går på et tynt vannspeil!

Endelig har jeg kommet hit, og kan åpne opp muligheten for å tilby deg smakebiter fra den kreative og kunstneriske siden av meg selv. Her vil du finne utdrag fra bøkene jeg har forfattet, noveller og korte historier. Bilder av maleriene mine og fotografier samt av Malaene jeg har laget med utforming etter gode intensjoner og inspirasjon.

Denne kreative og kunstneriske siden av meg er ingen side, men selve essensen av meg i alt jeg foretar meg!

Det som gjenspeiles i det jeg lager er en yogisk, kreativ og kunstnerisk hverdag og livsstil gjennom de erfaringene jeg har fått på min vei i livet. Åpenhet og mottakelighet, nysgjerrighet og evnen til å ta imot hjelp, går hånd i hånd.

Maleriene er en form for "nøkler" og har fått tildelt hvert sitt nummer istedenfor titler, fordi det er du som skal se og undres.

Min formidling av ord... er både personlige og forhåpentligvis inspirerende med en sunn dose av utfordring og er kanskje provoserende i en mild forstand. Jeg er ikke typen til å "slå med slegge", fordi jeg har selv erfart hvordan det føles. Istedenfor forsøker jeg å så frø som jeg håper kan være til hjelp.

Min skrivestil, kan for noen sees på som enkel, noe jeg også på mange måter er. For meg er det viktig at flest mulig forstår hva jeg skriver, da jeg ønsker å formidle livet som er langt fra enkelt. Det finnes elementer av faktiske hendelser, tanker og følelser i mitt forfatterskap, noe jeg håper leseren verdsetter som en hjelp i sin egen vei. Hvor de finnes... er en hemmelighet.

Jeg lar deg nå få lov til å se og lese og vurdere selv hva du får ut av min mangesidige formidling.

Med vennlig hilsen Berit Haga